Розроблені жароміцні нікелеві і ниобиеві сплави для авіаційної і космічної техніки

Використання багатоелементного підходу для створення матеріалів має фундаментальне значення для подальшого розвитку фізичних основ матеріалознавства. Автори представленого циклу досліджень одними з перших у світі почали активно розробляти новий клас матеріалів — багатоелементні сплави з потрібним комплексом фізико-механічних та функціональних властивостей. Використання величини ентропії змішення для управління фазовим складом і властивостями сплавів зробила революцію в самій ідеології створення сплавів. Цей підхід дозволяє отримати матеріали з новими властивостями, такими як висока міцність, виняткова пластичність и в’язкість руйнування у широкому колі температур від високих до кріогенних, та багато інших.

В рамках виконання Договору з ДП «Конструкторське бюро «Південне». Компанія «Символ» замовила ІПМ НАН України виконати «Розробку сплаву з модулем пружності не більше 130 ГПа для застосування в якості мембрани для передачі руху між ізольованими камерами при температурі до 1000 оС».

Згідно договору № 472 від 22.01.2018 р. ІПМ НАНУ розробив багатокомпонентний жароміцний сплав на основі ніобію із властивостями, що відповідають Технічному завданню Замовника. Завдяки унікальному сполучення жароміцності та низькотемпературної пластичності  ІПМ НАНУ вдалося розробити  технологію прокатки сплаву до товщини 0,5 мм для виготовлення мембран.

Розробка матеріалу та технології виготовлення виробу з нього дозволило шляхом використання пружної мембрани вирішити важливу технічну проблему регульованої передачі руху в екстремальних умовах при високій температурі між ізольованими камерами з великою різницею тиску.