Автор: editor

Компанія провела випробування та отримала Сертифікат відповідності на свою продукцію

Компанія провела випробування та отримала Сертифікат відповідності на свою продукцію, а саме: люки, решітки, дощоприймачі каналізаційні, канальні з чавуну для систем водопосточання та водовідведення.

Посол Европейского Союза господин  Матти Мааcикас с супругой посетили Завод «Символ»

Посол Европейского Союза господин Матти Мааcикас с супругой посетили Завод «Символ»

Посол Европейского Союза господин Матти Маазикас с супругой посетили Завод «Символ» и ознакомились с инновационными и экологическими проектами компании в области металлургии и энергетики

Номінація на Державну премію України в галузі науки і техніки у 2020 році.

Робота, що пропонується на конкурс, вносить значний вклад у розвиток матеріалознавства. Важливим є те, що встановлені у роботі закономірності управління структурою та властивостями багатоелементних матеріалів використовуються на практиці для виконання замовлень кінцевих користувачів матеріалів в Україні, КНР, Європи. 

Так, сучасними вимогами для ряду технічних завдань є створення сплавів з питомою вагою менше 8 г/см3 для робочих температур 1200 оС. Авторам роботи вдалося створити низку багатокомпонентних сплавів на основі системи Nb-Ti-Al, легованих  Cr Mo Zr Si, які задовольняють сучасні вимоги до жароміцних конструкційних сплавів. Для них встановлено закономірності регулювання у широких межах фазовим складом, механічними властивостями, жаростійкістю та знижено щільність сплавів з робочою температурою 1200 оС до 6,34 г/см3. Розроблено багатокомпонентні сплави на основі системи Nb-Ti-Al-Cr-Zr-Mo-Si для отримання виробів як литвом, так і деформацією. Для ряду сплавів відпрацьована технологія лазерного зварювання. Отримані результати задовольнили потреби ряду замовників.

Здобуті наукові та практичні результати авторів роботи заслуговують високої оцінки та присудження Державної премії України в галузі науки і техніки у 2020 році.

Розроблені жароміцні нікелеві і ниобиеві сплави для авіаційної і космічної техніки

Використання багатоелементного підходу для створення матеріалів має фундаментальне значення для подальшого розвитку фізичних основ матеріалознавства. Автори представленого циклу досліджень одними з перших у світі почали активно розробляти новий клас матеріалів — багатоелементні сплави з потрібним комплексом фізико-механічних та функціональних властивостей. Використання величини ентропії змішення для управління фазовим складом і властивостями сплавів зробила революцію в самій ідеології створення сплавів. Цей підхід дозволяє отримати матеріали з новими властивостями, такими як висока міцність, виняткова пластичність и в’язкість руйнування у широкому колі температур від високих до кріогенних, та багато інших.

В рамках виконання Договору з ДП «Конструкторське бюро «Південне». Компанія «Символ» замовила ІПМ НАН України виконати «Розробку сплаву з модулем пружності не більше 130 ГПа для застосування в якості мембрани для передачі руху між ізольованими камерами при температурі до 1000 оС».

Згідно договору № 472 від 22.01.2018 р. ІПМ НАНУ розробив багатокомпонентний жароміцний сплав на основі ніобію із властивостями, що відповідають Технічному завданню Замовника. Завдяки унікальному сполучення жароміцності та низькотемпературної пластичності  ІПМ НАНУ вдалося розробити  технологію прокатки сплаву до товщини 0,5 мм для виготовлення мембран.

Розробка матеріалу та технології виготовлення виробу з нього дозволило шляхом використання пружної мембрани вирішити важливу технічну проблему регульованої передачі руху в екстремальних умовах при високій температурі між ізольованими камерами з великою різницею тиску. 

Завод «Символ» затвердив технічні умови на антифрикційний сплав «АЧМ200» ТУ У 24.1-40340699-001:2020

На виробничої базі Заводу «Символ» освоєно виробництво антифрикційного сплаву АЧМ200, який розроблений ПУНДІ інститут матеріалів та сплавів за участі Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича Національної Академії Наук України.